Global Gardening - projectmanagement

Projectmanagement

Global Gardering leidt het hele proces van tuinaanleg- en onderhoud op professionele wijze. U kunt zorgeloos genieten, wij regelen de uitvoering. Voor een goed verloop van het project werken we met een goed ontwerp, diverse plannen en bezoeken we indien gewenst bouwvergaderingen:

 • Ontwerptekening
  Achter een goed tuinontwerp schuilt een filosofie. In een goed ontwerp gaan het praktische nut en het esthetische hand in hand.
 • Matenplan
  Met een matenplan zetten wij alle punten in uw nieuwe tuin uit. Ook oppervlaktematen worden aangegeven, zodat de benodigde bestrating en planten besteld kunnen worden.
 • Beplantingsplan
  In het beplantingsplan worden oa. variatie, kleuren, bloeitijd aangegeven. Er wordt rekening gehouden met seizoenen en leeftijd van de tuin.
 • Veiligheidsplan
  Hierin worden de veiligheidsaspecten van het project in kaart gebracht. Voorbeelden zijn afzetting van terrein waarin gewerkt wordt en er wordt getaxeerd of u kinderen heeft of huisdieren die bij de uitvoering mogelijk gevaar lopen.
 • Beheersplan
  Hierin wordt het onderhoud voor een x-aantal jaren vastgelegd. Het is een plan waarin bemesting, snoeien, maaien, beplanting, onkruidbestrijding, etc. wordt vastgelegd.
 • Projectplanning
  Het contact met leveranciers (bv. electriciën, aannemer) wordt gepland en de kwaliteit van hetgeen geleverd wordt, wordt bewaakt.
 • Bouwvergadering
  Indien nodig wonen we bouwvergaderingen bij om hetgeen er besproken wordt mee te nemen in het hele projectmanagement.
 • Communicatie
  Tijdens het project wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Global Gardening:
Telefoon: 024 - 379 10 80 / Gsm: 06 209 767 87
E-mail: info@globalgardening.nl

 


Global Gardening - Houtweg 10A- 6551 AJ WEURT - Tel 024 - 3791080 - info@globalgardening.nl